DECEMBER 9, 2022
Australia News

ਸਿਟੀ ਆਫ ਮੋਰਟਨ ਬੇ ਕਾਉਂਸਿਲ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੇਟ ਪੇਅਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ

post-img
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ (ਪਰਥ ਬਿਊਰੋ) :  ਮੋਰਟਨ ਬੇ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੇਟ ਪੇਅਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਨਾਮ, ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ, ਪਤੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਾਉਂਸਿਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਰਟਨ ਬੇ ਰੇਟਪੇਅਰਜ਼ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਟੀ ਆਫ ਮੋਰਟਨ ਬੇ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬੇਨਤੀ ਪੋਰਟਲ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।

ਡੇਟਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤੇ, ਈਮੇਲ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੇ "ਸੰਭਾਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ" ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, ਕੁਝ ਗਾਹਕ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਾਰਨ ਦਾ ਅਜੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਾ ਹੈ," ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ। "ਸਾਡਾ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। "ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ."

 

Related Post